Overheid geeft homeopaten een communicatieverbod

Graag verstrekken wij u op deze website alle informatie over het nut van homeopathie en homeopathische middelen voor uw gezondheid en welzijn. Maar de overheid werkt ons daarin tegen. Op straffe van hoge boetes verbiedt (!) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ons homeopathische middelen te noemen in relatie tot ziekten. En dat terwijl u wellicht uit eigen ervaring weet dat deze middelen

• geen bijwerkingen hebben;
• niet giftig zijn.

Onze middelen, uw welbevinden
Uw lichaam kan de middelen die homeopaten verstrekken gemakkelijk opnemen, omzetten en afbreken. Vaak bevorderen ze uw gezondheid en daarmee uw welbevinden in hoge mate. Desondanks worden wij door Verordening (EU) nr. 432/2012, de Geneesmiddelenwet en de Warenwet belet u helder te vertellen welk middel waarvoor werkt.

Giftige middelen ongemoeid
Als wij dat zouden willen, mogen we van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel middelen aanbevelen die onder ultrahoge temperaturen zijn gemaakt uit aardolie. Zo belet de minister nìet de communicatie over giftige middelen als ibuprofen, diclofenac etc. En dat terwijl
• uw lichaam deze middelen niet kan afbreken;
• zij vaak onherstelbare schade toebrengen aan uw maag, lever en nieren;
• zij op den duur uw kwaliteit van leven ernstig zullen benadelen.
Anders dan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen wij u deze giftige middelen onder geen beding aanbevelen!

Ongrondwettelijk
Ook als het om onze gezondheid gaat, hebben wij allen recht op keuzevrijheid, zelfbeschikking, vrijheid van meningsuiting. Dat is vastgelegd in onder andere de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat ook beschreven wat verstaan moet worden onder de integriteit van ons eigen lichaam, de persvrijheid en het recht op vrije mededinging. Het verbod op communicatie is dan ook ongrondwettelijk.

Rechtstaat ontneemt recht
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – dienstbaar aan de rechtstaat Nederland – heeft ons die rechten per 14 december 2012 afgenomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deelde ons als klap op de vuurpijl dit jaar mee, dat ook achterflapteksten van boeken niet meer geplaatst mogen worden wanneer er op vermeld staat dat homeopathie goed is voor uw gezondheid en uw welzijn.

Verzet tegen rechtsongelijkheid
Alleen onder groot protest voeg ik mij naar deze overheidsdecreten. Zij zijn niet gestoeld op enige democratische besluitvorming en zouden een totalitair regime niet misstaan. Het is duidelijk dat wij ons zullen blijven verzetten tegen deze rechtsongelijkheid.

Help ons in ons verzet en laat uw stem horen …!
www.keuzevrijheid.nl 


Mazelen

Mazelen, een infectieuze kinderziekte (niet te verwarren met infectieziekten als polio, difterie, kinkhoest e.d.) is een toestand die het gevolg is van de noodzaak dat er door het lichaam van het kind eiwitproducten worden uitgescheiden. De eiwitten waren eerst nodig omdat het kind zich in een bepaalde groeifase bevond en wanneer deze fase is doorgemaakt worden wil het lichaam deze kwijt. Elk virus heeft zo zijn eigen voedingsbodem waarop hij bij voorkeur gaat groeien. Er is altijd een interactie tussen een lichamelijke toestand aan de ene kant en een specifiek virus aan de andere kant. Dat wil zeggen dat een kind een kinderziekte krijgt op het moment dat het daar aan toe is en het virus eigenlijk het ‘hulpje’ van het lichaam is om de opgestapelde afbraakproducten kwijt te raken. Het virus is niet de oorzaak. Het virus zet het immuunsysteem van het lichaam aan en zo komt de afweerreactie op gang die aan de slag gaat om het virus en de opgehoopte gifstoffen te lijf te gaan.

Een zeer belangrijke methode die het lichaam gebruikt het virus te doden is koorts. Want door de gestegen lichaamstemperatuur wordt het afweersysteem gestimuleerd. Ook andere afweersystemen als zweten, verkoudheid, hoesten en ook de huid kunnen gaan meedoen met het uitscheidingsproces. Wanneer al deze processen hun ongestoorde gang kunnen gaan en er eigenlijk een grondige schoonmaakbeurt heeft plaatsgevonden, zal het kind in een nieuwe gezondheidsfase terecht komen. Wanneer deze ontgiftings- en afweerreacties niet goed op gang komen of deze er niet zijn, zal het kind niet gezonder uit deze fase tevoorschijn komen en blijft het organisme zitten met een permanente belasting. Wanneer bijvoorbeeld het exantheem (huiduitslag) niet goed doorbreekt wordt de kans op mogelijke complicaties vergroot.

Nadat het kind een kinderziekte (en daartoe horen ook de bof, waterpokken, rode hond) heeft doorgemaakt zie je dan ook dat het kind ineens een stap verder is in zijn ontwikkeling omdat er een belasting is weggewerkt.

Het beleid is nu dat de kinderziekten voorkomen moeten worden. Men kan zich afvragen wàt er voorkomen moet worden. Ten gevolge van het vaccineren wordt voorkomen dat een kind geen hulp meer krijgt om de aanwezige belasting kwijt te raken. Wat gebeurt is dat het lichaam antistoffen gaat maken tegen het speciale virus waardoor het virus wel kan binnendringen, onmiddellijk herkend wordt door het afweersysteem en afgevoerd wordt. Er gebeurt echter niets met de eiwitafbraakproducten waarin de oorzaak van de ziekte ligt. In het lichaam blijven de eiwitafbraakproducten achter. Hierdoor wordt een begin gemaakt met het ontstaan van een volgende ziekte of chronische aandoening…

Wat kun je nu doen:

Niet onderdrukken met koortswerende medicatie, de kinderziekte niet verhinderen. Zorg voor rust en een rustige omgeving, houdt het kind in de gaten en onderneem actie wanneer er mogelijk te felle reacties zijn. Wanneer medicatie nodig is kan een homeopaat of natuurgeneeskundige medicaties geven die regulerend, maar niet onderdrukkend, werken. Laat het kind veel water, kruidenthee, vruchten- en/of groentesappen drinken. Wanneer een kind koorts heeft is het beter hem of haar niet te laten eten. Een kind met koorts dat helder is, veel drinkt en niet eet behoeft geen medicatie.
Zie ook: http://nvkp.nl/informatie/artikelen/hygiene-hypothese


Vaccinaties voor kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma

Het laten vaccineren van kinderen kan ouders voor een dilemma plaatsen. Neem rustig de tijd voor uw beslissing en beslis nooit vanuit angst.

Wanneer u de beslissing neemt om uw kinderen tòch te laten vaccineren zijn de volgende zaken van belang:

Noteer altijd de naam van het gebruikte vaccin èn het partijnummer
Wanneer u denkt dat uw kind niet goed op de vaccinatie reageert, aarzel dan niet uw huisarts te waarschuwen. Vertel dat uw kind onlangs is gevaccineerd en verzeker u ervan dat de symptomen en de diagnose in het medisch dossier van uw kind worden genoteerd. Vraag uw huisarts zijn bevindingen te melden aan de autoriteiten. Ook kunt u contact opnemen met uw homeopaat.
Koortswerende medicijnen kunnen een genezende reactie na een vaccinatie onderdrukken en de nadelige effecten hiervan verbergen. Geef koorts een kans! Let er op dat uw kind helder blijft en voldoende drinkt.
De nadelige effecten van vaccinaties kunnen ook pas na verloop van tijd duidelijk worden. Dus ook dan moet u denken aan het vaccineren als mogelijke oorzaak. LAAT NIEMAND U UITMAKEN VOOR EEN OVERBEZORGDE OUDER.
LAAT NOOIT UW KIND ENTEN WANNEER HET VERHOGING HEEFT OF KOORTS, VERKOUDEN IS OF ZICH ANDERSZINS NIET LEKKER VOELT!! Wacht tot het kind volledig is hersteld!

Vaccinaties kunnen ook homeopathisch begeleid worden zodat de mogelijke bijwerkingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. (helaas zijn deze nooit helemaal uit te sluiten). Hiermee moet twee dagen voordat de vaccinatie zal plaatsvinden worden begonnen. U kunt hierover contact met mij opnemen.

Homeopathische Preventie van ziekten

Wanneer u uw kind(eren) niet wilt laten vaccineren bestaat de mogelijkheid van homeopathische preventie. U kunt hierover contact met mij opnemen.

____________________________________________________________________________

Bijwerkingen van vaccinaties

Wanneer u vermoedt dat uw kind last heeft van bijwerkingen na een vaccinatie, dan kunt u dit melden bij Lareb, Nederlands Bijwerkingen Centrum (www.lareb.nl). Inmiddels is het gemakkelijker gemaakt voor de consument om melding te doen van vermoede bijwerkingen van vaccins. Op hun website kunt u een vragenformulier invullen. Doet u dit wel zo uitgebreid mogelijk. Vermeldt ook uw telefoonnumer of email-adres voor aanvullende informatie. 

 


Homeopathische griepvaccins zijn effectief
17-09-2013

Tien homeopathische griepvaccins zijn door de gezondheidsautoriteiten in Canada vrijgegeven voor gebruik. In Canada groeit de lijst van toegelaten homeopathische vaccins gestaag; er zijn er al voor polio, voor mazelen en voor kinkhoest. Al deze vaccins zijn zodanig getest dat aannemelijk is dat ze ‘veilig en effectief zijn indien volgens de instructies op de bijsluiter gebruikt’. De recentstTe licenties zijn toegewezen aan een serie homeopathische griepvaccins genaamd Influenzinum. Ze worden door verschillende bedrijven gefabriceerd, onder andere door BJ Pharmaceutical, Boiron en Homeocan.


Het Canadese besluit heeft veel kritiek gekregen van de lobby voor de farmaceutische industrie, bestaande uit sceptici die kwakzalverij willen bestrijden. De kritiek wordt geleid door Lloyd Oppel, voorzitter van de Raad voor de Bevordering van de Gezondheid van de British Columbia Medical Association. Volgens zijn zeggen bevatten echte vaccins weliswaar ook lage doses van een virus ter voorkoming van ziekte, maar homeopathische preparaten zijn zo verdund dat nauwelijks een molecuul overblijft.


Bron: Medisch Dossier uitgave sept. ’13 / British Columbia Med


Tekenbeet

Wanneer iemand wordt gebeten door een besmette teek kan een infectie ontstaan met de Borrelia-bacterie. Op de plaats van de beet kan in de dagen of weken er na een rode plek ontstaan die geleidelijk groter wordt en vaak centraal verbleekt, zodat er een rode ring ontstaat. Deze huidaandoening noemt men een erythema migrans (EM). Niet iedereen die besmet raakt krijgt echter altijd zo'n EM.

Verder kan men na een besmette tekenbeet griepachtige klachten krijgen zoals hoofdpijn, spierpijnen, vermoeidheid. Deze klachten kunnen ook weer verdwijnen. Als de Lyme-bacterie zich door het lichaam verspreid kunnen diverse symptomen ontstaat. De ziekte van Lyme is een multi-systeemziekte, die kan leiden tot een grote verscheidenheid aan klachten. Veel van deze klachten zijn algemene klachten die ook bij andere aandoeningen voorkomen. Het is dus van groot belang aandacht te schenken aan een tekenbeet, zodat deze kennis ondersteuning kan bieden bij het stellen van een diagnose.

Wanneer er sprake is van een beet door een besmette teek wordt regulier ter behandeling antibiotica ingezet. Echter, ook homeopathisch kan zeer goed behandeld worden. In de homeopathie maakt men dan vaak gebruik van een homeopathisch geneesmiddel gemaakt van de besmette teek.

Mocht u lijden aan de ziekte van Lyme dan is het goed te weten dat met homeopathie goede resultaten worden behaald bij het behandelen van deze ziekte.


Opmerkelijk Zwitsers rapport over homeopathie

De meest omvattende evaluatie die ooit door een regering is uitgebracht’, noemt Dana Ullman het rapport van de Zwitserse overheid over Homeopathie. Het rapport stelt, dat Homeopathie zowel effectief als kosteneffectief is en het beveelt de regering aan om Homeopathie een vaste plaats te geven in het nationale gezondheidsprogramma.
Zwitserland en de Zwitsers hebben een traditie op het gebied van alternatieve geneeswijzen. Het land kent een groot aantal alternatieve artsen en meer dan 50% van de bevolking maakt daar wel eens gebruik van. Ook ongeveer 50% van de artsen is van mening dat alternatieve geneeswijzen werken. Verder wil 85% van de bevolking alternatieve geneeswijzen in het nationale gezondheidsprogramma. Het land is trouwens vestigingsplaats van de twee grootste farmaciebedrijven ter wereld. Dat maakt dit rapport des te opmerkelijker.
In 1998 trof de overheid een voorlopige voorziening voor opname van vijf alternatieve geneeswijzen in het basispakket voor de volksverzekering. Naast Homeopathie zijn dat traditionele Chinese geneeskunst, Kruidengeneeskunde, Antroposofie en Neuraal therapie. Tegelijkertijd werd opdracht gegeven de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van deze vijf geneeswijzen te onderzoeken. Al in 2005 werd de voorlopige voorziening verlengd, na positieve uitkomsten van het onderzoek, dat toen nog liep. Daardoor worden homeopathische behandelingen in Zwitserland gewoon vergoed.
Er is nog nooit zo’n uitgebreid en veelomvattend rapport over Homeopathie uitgebracht door welke regering dan ook. Voor het rapport zijn niet alleen vele dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken over homeopathische behandelingen bestudeerd, maar ook bevindingen in de praktijk (‘empirisch onderzoek’), de kostenkant en de veiligheid. Van de betrokken onderzoeken zijn bovendien zowel de uitkomsten als de onderzoeksopzet beoordeeld; in hoeverre ze voldoen aan de eisen van degelijk onderzoek en of ze de homeopathische werkwijze recht deed. Dat laatste is van belang omdat de holistische zienswijze van Homeopathie, waarbij patiënten in plaats van ziektes worden behandeld, moeilijk in een conventionele onderzoeksvorm is te vatten.
Met name in de behandeling van luchtweginfecties en -allergieën blijkt Homeopathie zeer effectief, zoals door een twintigtal onderzoeksresultaten wordt bevestigd. Volgens zes van zeven onderzoeken is homeopathie effectiever dan conventionele therapie (één onderzoek vond gelijke uitkomsten). En dat allemaal zonder de bijwerkingen van de conventionele middelen.
Opmerkelijk is ook de mening van de onderzoekers over het rapport van Shang et al. uit 2005, dat geregeld wordt aangehaald door tegenstanders van de Homeopathie. Volgens de Zwitserse onderzoekers heeft Shang een groot aantal uitstekende onderzoeken naar homeopathische werkzaamheid buiten beschouwing gelaten, zogenaamd omdat ze niet zouden passen binnen de onderzoekscriteria. Die criteria waren zodanig geformuleerd dat ze de hypothese, dat homeopathische middelen niet werkzaam zijn, zouden ondersteunen. Het wel meenemen van die onderzoeken zou een heel andere uitkomst hebben laten zien. In feite wordt daarmee de werkwijze van Shang aan de kaak gesteld.
Tenslotte doet het rapport een uitspraak over de ‘gouden standaard’ in de wetenschapswereld, de dubbelblinde gerandomiseerde onderzoeksopstellingen. Het is de vraag of die in het medische onderzoeksveld wel zo bruikbaar is. Als dat de standaard voor de effectiviteit van geneesmiddelen zou zijn, dan voldoen maar heel weinig onderzoeken daaraan. Bijvoorbeeld van veel chirurgische ingrepen is op die manier nooit de effectiviteit bewezen.
Dit artikel is een vrije vertaling van de blog van Dana Ullman, een gerenommeerd homeopaat uit de Verenigde Staten, die regelmatig schrijft in de Huffington Post. Het (Engelstalige) artikel is te vinden op deze link: http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/homeopathic-medicine-_b_1258607.html?ref=he . Daar staan ook verwijzingen naar het rapport, dat pas nu in de Engelse taal beschikbaar is gekomen. Het is te verkrijgen via de website van de uitgeverij Springer Verlag. Het artikel en het rapport zijn uiteraard met grote blijdschap ontvangen in de wereld van de homeopaten. Het is voor de meesten toch een rare gewaarwording, dat ze in hun dagelijkse praktijk zoveel mensen gezonder zien worden, maar zich tegelijk steeds moeten verantwoorden tegenover sceptici, die met dure rapporten in de hand blijven volhouden dat hun werk niets voor zou stellen. Dit gedegen rapport van de Zwitserse overheid is een flinke opsteker.


Ingezonden brief:

Per 1 juli 2012 mag niet langer op verpakkingen en in bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen vermeld staan waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Een drastische maatregel van demissionair minister Schippers, want zonder deze informatie wordt het de consument onmogelijk gemaakt om een geschikt product te kiezen. Homeopathische geneesmiddelen zijn populair in Nederland. Er worden jaarlijks 4,5 miljoen verpakkingen van verkocht. In driekwart van de huishoudens is een homeopathisch geneesmiddel aanwezig. Nederlanders staan niet alleen in het gebruik van homeopathische middelen. Uit een onderzoek van ECHAMP (de Europese Coalitie voor Homeopathische en Antroposofische Geneesmiddelen) d.d. november 2010 blijkt dat meer dan 100 miljoen Europeanen homeopathische en antroposofische geneesmiddelen gebruiken. Dat is 29% van de totale Europese bevolking! Tussen de 25 en 40% van de Europese zorgprofessionals schrijft weleens homeopathie voor. De verkoop van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen in Europa groeit jaarlijks gemiddeld met 5%. Niet alleen “gewone mensen” hebben ervaren dat complementaire geneeswijzen helpen. Het is ook doorgedrongen bij de zorgverzekeraars. Zij bieden complementaire geneeswijzen niet alleen aan in hun polis omdat er vraag naar is. Nee, zij hebben de effectiviteit erkend.Bij een grootschalig onderzoek in 2010 onder 200.000 verzekerden bij de Haagse zorgverzekeraar Avizo bleek bijvoorbeeld dat patiënten van huisartsen die ook alternatieve geneeswijzen aanbieden, waaronder homeopathie, minder medicijnen gebruiken en minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat dit leidt tot een kostenbesparing van jaarlijks 15%. Bovendien hebben homeopathische geneesmiddelen geen schadelijke neveneffecten dit in tegenstelling tot veel reguliere medicatie. Verkeerd gebruik van reguliere medicatie kost jaarlijks zo’n 85 miljoen euro. In meerdere wetenschappelijke onderzoeken is de werkzaamheid van homeopathie aangetoond. Dat we niet exact weten hoe een homeopathisch middel werkt, doet niets af aan de effectiviteit ervan. Het zegt eerder iets over de stand van de wetenschap op dit moment. Tot voor kort dachten we immers nog dat er niets sneller kon zijn dan het licht… Op Europees niveau is de werking van homeopathie ook niet onopgemerkt gebleven. Reeds langer bestaat er een Europese richtlijn waarin een duidelijke voorkeur wordt uitgesproken voor het gebruik van homeopathie in de biologische veeteelt. Op 30 augustus 2011 heeft het Europees Parlement ingestemd met een investering van 2 miljoen euro in een onderzoek naar het gebruik van homeopathie en fytotherapie in de veehouderij als alternatief voor antibiotica. We kunnen ons dus zo langzamerhand afvragen: wat is er in Nederland aan de hand? Waarom wordt de Nederlandse bevolking geschoffeerd door de keuzevrijheid op het gebied van zelfzorgmiddelen zo drastisch te beperken? Wanneer zal in de Nederlandse politiek eindelijk het besef doordringen dat een gezonde balans tussen complementaire en reguliere geneeskunde niet alleen een verrijking van de gezondheidszorg is, maar dat het bovendien zal leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing.

Marieke Terpstra en Lilian Peters

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten