alg-fotos 035Hoe gaat een consult in zijn werk?

Wanneer u met uw klacht bij een klassiek homeopaat komt wordt er gekozen voor een ‘totaal-aanpak’. Klachten komen over het algemeen niet zomaar uit de lucht vallen en worden daarom door mij niet beschouwd als een op zichzelf staand verschijnsel maar als een onderdeel van een samenhangend proces.

Vanzelfsprekend betekent zo’n aanpak dat niet volstaan kan worden met een telefonisch consult van vijf minuten. In het algemeen wordt u uitgenodigd om zo uitgebreid mogelijk over uzelf of uw kind te komen praten. Niet alleen over de feitelijke klacht van het moment, maar ook over klachten die zich eerder voordeden, het eet- en slaapgedrag, de algemene energie, de gevoeligheid voor bepaalde (voedings)stoffen, uw karakter. Al lijken klachten van patiënten op het eerste gezicht dus min of meer hetzelfde, als homeopaat kijk ik verder en zoek naar het individuele beeld van mijn patiënt. Een en ander houdt ook in dat er nauwelijks sprake is van standaard oplossingen voor een klacht.
Het bijzondere van de homeopathische aanpak is dat klachten niet worden weggedrukt door bijvoorbeeld pijnbestrijding of kalmerende middelen. In de homeopathie wordt er van uitgegaan dat iedere klacht, of deze nu lichamelijk of geestelijk van aard is, altijd een oorzaak heeft.
Als u aan deze oorzaak voorbij gaat en klachten probeert te onderdrukken lukt dat soms een tijdje maar het probleem wordt er niet echt door opgelost. Integendeel, dikwijls raakt men steeds verder af van een optimale gezondheid.

Het eerste consult duurt daarom al gauw ruim een uur. Dikwijls zal ik daarna nog tijd nodig hebben om een goede analyse van de situatie te maken en een homeopatisch middel voor te schrijven. Uw homeopathische middel(en) worden dan naar u toegestuurd.

Wilt u ook nog even kijken naar de tekst onder het kopje 'Privacy"?

Tarieven:                                                                                                                                                                                                                       

Eerste consult/intake: € 100,-

Vervolgconsulten: € 80,-

Telefonisch consult:  € 30,- tot € 50,- afhankelijk van tijdsduur.

Herhalingsrecept: € 15,00

U wordt vriendelijk verzocht contant te betalen.

U kunt pinnen of gepast geld meenemen.  

Bij verhindering moet een afspraak 24 uur van tevoren  worden afgezegd. Anders wordt een consult in rekening gebracht.