Download hier het E-book: pdfZORGWEKKENDE-GEVOLGEN-VAN-VACCINATIES.pdf

Opdat er geen financiële belemmering wordt opgeworpen om de inhoud te kunnen lezen, besloten wij om dit E-book gratis ter beschikking te stellen aan iedereen die geïnteresseerd is. Dat is mogelijk dankzij internet en de sociale media.

Wij willen een bijdrage leveren aan de bredere informatiestroom over de schaduwzijden van de vaccinatieprogramma’s, die in zovele levens ingrijpen onder de noemer van medische preventie en een goede bescherming van de bevolking.

Als dank voor onze inspanningen kunt u een bijdrage schenken aan een of meer van de volgende initiatieven, verenigingen, of stichtingen:

  • Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, www.nvkp.nl

  • Stichting Vaccinvrij, https://stichtingvaccinvrij.nl

  • Vereniging voor preventie vaccinatieziekten België, www.vaccinatieschade.be

  • European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV), www.efvv.eu

  • Stichting Shakenbaby, www.shakenbaby.nl

  • Stichting Zorg voor Malawi te Scherpenzeel, NL17 SNSB 0945 5664 25 ,

    BIC: SNSBNL2A

Wij denken aan een bedrag ter hoogte 5,00 (of zoveel meer als u wilt!).

Met dank voor uw belangstelling, het in uw bewustzijn opnemen (van delen) van de inhoud van dit e-book en uw geschonken bijdrage,

Namens de auteurs, coördinatoren en sprokkelaars: Noor Prent, Lonneke Schuller tot Peursum en Désirée L. Röver