De afkorting NIBIG staat voor Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.

Integrale gezondheidszorg is de samenwerking tussen complementaire en reguliere zorg. Iets wat het NIBIG stimuleert. Een goede samenwerking tussen verschillende disciplines en het behandelen met diverse behandelmethodes leiden namelijk naar optimaal herstel van de zorgvrager. Het is een beweging die het NIBIG van harte onderschrijft. 

Naast directe ondersteuning in het werkveld organiseert het NIBIG in opdracht van stakeholders een jaarlijks terugkerend evenement: het Congres Integrale Zorg. Elk jaar is er een ander thema, verbonden aan integrale zorg.

Het NIBIG verleent allerlei diensten aan zorgverleners en opleiders. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan overzichtssites, Wkkgz-registratie met een door de overheid erkende Geschillencommissie en beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 

Het NIBIG heeft het classificatiesysteem voor het CAM-veld ontwikkeld, hiermee wordt het veld ingedeeld naar gevolgde opleiding en ervaring. Het NIBIG beheert het systeem niet, dit is overgedragen aan Stichting Qualitricz. Zorgverleners die bij een beroepsorganisatie zijn aangesloten registreren zich bij Qualitricz op persoonlijke titel. Zo heeft iedere zorgverlener een eigen account.

Het NIBIG heeft bewust gekozen om zich verder te ontwikkelen als een organisatie die het CAM- en integraal zorgveld bevordert. Wij verlenen diensten aan zorgverleners en organisaties in deze sector.

Het NIBIG behoudt het NIBIG Register voor zorgverleners die zich bewust niet willen registreren in het classificatiesysteem dat Qualitricz hanteert.

Kortgezegd: NIBIG biedt het complementaire en integrale zorgveld diensten aan met het oog op verdere professionalisering, goede positionering en betere profilering van zorgverleners.
De slogan blijft: 
NIBIG … Ja, natuurlijk!

De bij het NIBIG aangesloten zorgverleners vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz. Die wet versterkt de positie van de cliënt en brengt het werk van de zorgverleners in de complementaire zorg onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. (IG&J)

Het NIBIG heeft vanaf 1 januari 2020 een Geschilleninstantie, die zoals de Wkkgz voorschrijft, is erkend door het Ministerie van VWS. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet haar werk in volledige onafhankelijkheid van het NIBIG en behandelt en beoordeelt een klacht van de cliënt tegen de zorgverlener, als die klacht niet in een gesprek of met behulp van een zogenaamde klachtenfunctionaris is opgelost.

Het door het Ministerie van VWS goedgekeurde reglement van de NIBIG-Geschilleninstantie vindt u hier.

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, licentie nr. 170402B.

 

 

 

algfoto015