Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
Als u echt een oplossing wilt voor serieuze klachten, dan is het belangrijk dat u het probleem ook serieus aanpakt. Met homeopathie is het wat dat betreft een beetje als met voetballen: iedereen heeft er verstand van, maar slechts weinigen kunnen er wat van. Dat heeft tot gevolg dat sommige mensen maandenlang zelf homeopathische middelen uitproberen zonder resultaat. Het is daarom effectiever een afspraak te maken met een klassiek homeopaat, aangesloten bij en gecontroleerd door een beroepsorganisatie (bijv. de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten). De leden van deze vereniging hebben een opleiding van tenminste vijf jaar gevolgd en voldoen aan allerlei eisen voor wat betreft nascholing, praktijkvoering, tarieven, ethiek, tuchtrecht etc.
Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). De NVKH bewaakt de kwaliteit van de aangesloten klassiek homeopaten. Tevens is er regelmatig overleg met collega-homeopaten tijdens intercollegiale werkgroepbijeenkomsten.

NVKP

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (www.nvkp.nl) verstrekt informatie over vaccins en vaccinaties en de problematiek rondom deze thema's. Ik ben lid van deze vereniging en sta op de lijst van gecertificeerde therapeuten. 

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, licentie nr. 170402B.

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen

Indien u klachten heeft over de behandeling dan kunt u die klachten natuurlijk met uw klassiek homeopaat bespreken. Komt u er samen niet uit dan beschikt de NVKH over een klachtenprocedure en tuchtrechtspraak die geldt voor alle aangesloten leden. U kunt dan contact opnemen met:

Stichting Zorggeschil

Postbus 24018

3502MA Utrecht

Tel. 06-12583075

www.zorggeschil.nl

 

algfoto015