CEASE therapie

CEASE therapie is ontwikkeld door de Nederlandse homeopathisch arts Tinus Smits.
De therapie is voornamelijk gebaseerd op het gebruik van homeopathische geneesmiddelen, in het bijzonder van isotherapie, een vorm van homeopathie die gebruikt wordt om verscheidene oorzakelijke factoren van o.a. gedragsproblemen bij kinderen te ontstoren.

De wetgever maakt het mij en mijn collega's uitermate moeilijk om u op onze websites uitgebreid te informeren over deze therapie. Wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op: tel. 0522-263946.

Voor meer info over CEASE therapie zie ook: www.cease-autism.com of lees het boek 'Autisme, de wanhoop voorbij' dat is geschreven door Tinus Smits en dat door mij in het Nederlands is vertaald.

Erkende CEASE therapeuten zijn allen afgestudeerde homeopaten die een aanvullende CEASE opleiding hebben gevolgd bij Dr. Tinus Smits, de grondlegger van de CEASE therapie. Zij dienen zich te houden aan een gedragscode. Alle CEASE therapeuten hebben onderling contact voor overleg en uitwisseling van nieuwe ontwikkelingen via hun werkgroepen en hun intranet.